auto

Zo sluit je een geschikte autoverzekering af voor je voertuig

Het spreekt voor zich dat er een groot aantal voertuigen op onze Nederlandse wegen zijn terug te vinden. Voor al deze voertuigen geldt dat ze (als het goed is althans) zijn verzekerd. In Nederland is het namelijk zo dat er net als in de rest van Europa sprake is van een geldende verzekeringsplicht voor gemotoriseerde voertuigen. Het gaat hier dus voor alle duidelijkheid niet alleen maar om auto’s, maar ook om bijvoorbeeld moto’s, bromfietsen, etc. Al deze verschillende voertuigen dienen voorzien te zijn van minstens een WA-verzekering wanneer je, je ermee op de openbare weg wenst te begeven. Heb jij ervoor gekozen om een nieuwe auto aan te schaffen en wil je graag ontdekken hoe je deze nu het best kan laten verzekeren? Lees dan hier alles over het afsluiten van een autoverzekering. Op deze manier zal je helemaal niets belangrijks over het hoofd zien, integendeel.

Waarom is de autoverzekering verplicht?

We leven in een land waarin er eigenlijk nauwelijks verzekeringen door onze overheid verplicht worden opgelegd. Dit geldt dus wel voor de autoverzekering. Een andere bekende, verplichte verzekering die iedereen moet afsluiten is natuurlijk de zorgverzekering. Hiermee hebben we alle verplichte exemplaren hier in ons land echter opgenoemd. Voor de autoverzekering werd een verplichting opgelegd omdat in het (verre) verleden vaak duidelijk werd dat mensen niet verzekerd waren tegen schade waarmee ze werden geconfronteerd tijdens het een ongeval. Dat was niet alleen vervelend voor de persoon in kwestie, maar ook voor de andere betrokkenen bij het ongeval. Sinds het verplicht zijn van de WA-verzekering is dit een probleem dat zich niet meer kan stellen.

Welke mogelijkheden zijn ervoor een autoverzekering afsluiten?

Het afsluiten van een autoverzekering is dus een verplichting waar iedereen in de praktijk aan moet voldoen. Althans, alle mensen die ervoor kiezen om met een auto op de openbare weg te gaan rijden. Wanneer je van plan bent om een dergelijke verzekering af te sluiten dien je er rekening mee te houden dat er verschillende zaken zijn waar je aandacht aan zal moeten besteden. Eén van deze zaken is natuurlijk het type autoverzekering waarvoor je zal willen kiezen. Hierbij maken we uiteraard een onderscheid tussen drie uiteenlopende opties. Het gaat hierbij meer bepaald om de volgende:

  1. De WA-verzekering die alleen schade aan derden dekt;
  2. De WA+ beperkt cascoverzekering;
  3. De WA+ volledige cascoverzekering;

In veel gevallen wordt ervoor gekozen om gewoon een WA-verzekering af te sluiten. Het betreft hier een verzekering welke instaat voor het verzekeren van de schade aan derden. Deze verzekering zorgt ervoor dat er alleen tussenkomst wordt geboden door jouw verzekeraar wanneer is gebleken dat jij verantwoordelijk bent voor de schade veroorzaakt aan een derde partij. Werd aangetoond dat de tegenpartij de schuldige is? Dan is dat uiteraard niet het geval. Let op, de schade aan de eigen auto zal middels deze verzekering nooit worden gedekt. Daarvoor moet je kiezen voor één van de andere verzekeringen die over meer uitgebreide dekkingen beschikken. Deze tref je hieronder aan.

Wanneer is de keuze voor een uitgebreidere verzekering interessanter?

Buiten de WA-verzekering kan je ook kiezen voor een meer uitgebreide autoverzekering. Hierbij kan er dan worden gekozen voor een WA+ beperkt of een WA+ volledige cascoverzekering. Beide verzekeringen beschikken boven op de WA-dekking over nog een aantal extra dekkingen. Denk hierbij aan schade als gevolg van een brand of ontploffing, schade veroorzaakt door een aanrijding met een wild dier en ga zomaar door. Wil je graag hebben dat jouw autoverzekering ook zelf veroorzaakte schade aan het voertuig dekt? Dan zal kiezen voor een allriskverzekering de beste keuze zijn.

Hoeveel bedraagt de premie van een autoverzekering?

Indien je van plan bent om een autoverzekering af te sluiten is het voor de hand liggend dat je in ruil voor die verzekering een specifieke premie zal moeten betalen. Zoveel spreekt voor zich. Voor heel wat mensen die zich willen laten verzekeren geldt evenwel dat ze in de praktijk niet helemaal op de hoogte zijn van de kosten waar ze rekening mee dienen te houden op dit vlak. Geldt dit eveneens voor jou? Dan kunnen de hieronder terug te vinden aandachtspunten daar verandering in brengen.

1.) Hou rekening met de specificaties van het voertuig

In eerste instantie zijn er de specificaties van het voertuig die voor een niet onaanzienlijk deel bepalend zijn voor de kosten van je autoverzekering. Hiervoor geldt dat, hoe zwaarder het vermogen is van het voertuig, des te hoger de kosten zullen komen te liggen voor de verzekering. Dit is het gevolg van het feit dat de verzekeraar ervan uitgaat dat een ongeval met een voertuig met een groot vermogen zal zorgen voor significant meer schade in vergelijking met een ongeval waarbij een auto betrokken is met een eerder beperkt vermogen. In de praktijk blijkt dit ook daadwerkelijk zo te zijn.

Rekening houden met dit gegeven is uiteraard alleen maar mogelijk op het ogenblik dat je het voertuig nog dient aan te schaffen. Heb je de auto al aangekocht? Dan is dat uiteraard niet langer het geval. Dan zal je verplicht zijn om genoegen te nemen met een wellicht hoger gelegen basispremie.

2.) Welke impact heeft het type autoverzekering op de premie?

Eerder op deze pagina hebben we je al duidelijk aangegeven dat er bij het verzekeren van een voertuig een keuze kan worden gemaakt tussen tal van verschillende soorten autoverzekeringen. Op dit vlak maken we dan onder meer een onderscheid tussen bijvoorbeeld de WA-verzekering en de uitgebreidere WA+ beperkt evenals WA+ volledige cascoverzekeringen. Daarnaast zijn er natuurlijk ook nog tal van verschillende aanvullende verzekeringen bij Alpina Verzekeringen waar je voor zou kunnen kiezen. De regel die hiervoor geldt is eigenlijk vrij eenvoudig. Des te uitgebreider je jouw autoverzekering maakt, des te hoger ook de kosten zullen uitvallen die eraan verbonden zijn. Daar tegenover staat natuurlijk wel dat je als verzekeringnemer ook kan rekenen op heel wat uitgebreide en diepgaande dekkingen.

3.) Hou ook rekening met je eigen schadeverleden

Last but not least moet je er ook altijd aandachtig voor zijn dat ook je eigen schadeverleden als verzekeringnemer een niet onbelangrijke impact kan hebben op de kostprijs van je autoverzekering. Veel mensen onderschatten dit, maar wanneer je in het verleden al verschillende ongevallen hebt gehad waarbij er sprake was van aan jou verwijtbare schade kan dit zomaar eens een significante impact hebben op de verzekeringspremie die je zal moeten gaan betalen in de toekomst. Hier valt na afloop van de feiten helaas uiteraard ook maar weinig meer aan te doen.