Wil je blijven verdienen met het mijden van de spits? Ga dan naar www.filedier.nl en kijk welk aanbod het beste bij je past.

Wild! van de spits maakt gebruik van cookies om de website en het gebruiksgemak te verbeteren.

Vragen

De antwoorden op de meest voorkomende vragen over Wild! van de spits hebben we hier op een rijtje gezet. Het kan natuurlijk zijn dat jouw specifieke vraag over Wild! van de spits hier niet tussen staat. Staat je vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op, we helpen je graag. Op de contactpagina staat alle informatie hoe je ons kunt bereiken.

Algemeen

Wild! van de spits is een spitsmijdenproject in de regio Rotterdam. Wild! van de spits beloont automobilisten wanneer zij niet of minder tijdens de ochtend- en/of avondspits reizen. Bijvoorbeeld door eens wat vroeger of wat later te beginnen met werken, een (deel van de) dag thuis te werken, te carpoolen of van het openbaar vervoer gebruik te maken.

Rijd je wel tijdens de spits in de regio, dan houd je per keer dat we je in de spits registreren, steeds iets minder van het tegoed over.

Het gebied dat betrekking heeft op de beloningsopbouw bestaat uit de A4 (tussen N470 - Kethelplein en tussen Kethelplein - Benelux), A13 (tussen Delft Zuid - Kleinpolderplein), A15 (tussen Ridderkerk - N214), A16 (tussen Terbregseplein - Ridderkerk en tussen Zwijndrecht - Dordrecht), A20 (tussen Kleinpolderplein - Terbregseplein en tussen Terbregseplein - Gouwe), N57 (Harmsenbrug), N209 (tussen N471 - N472), N218 (Hartelbrug) en de Spijkenisserbrug.

Om je beloning te behouden, mag je kenteken tijdens de spitstijden niet in het onderstaand gearceerde gebied gesignaleerd worden. Hierbij gaat het ook om het onderliggende wegennet inclusief de overige N-wegen en stadswegen. 


Onze regio raakt verstopt, de wegen worden steeds voller. Lange files zorgen voor vertraging, ergernis en stress. De overheid wil het mobiliteitsprobleem op een duurzame manier oplossen, zodat we ook in de toekomst op een verantwoorde manier kunnen blijven reizen. Wild! van de spits bied je de mogelijkheid om te kijken of je, dankzij een beloning, zoveel mogelijk niet of buiten de spits kunt reizen. De doorstroming in de regio wordt hiermee bevorderd.

Een spitsrit is bij Wild! van de spits gedefinieerd als een rit met het eigen voertuig binnen de genoemde regio op een beloningsdag en tijdens de ochtend- en of avondspits. De ochtendspitstijd die Wild! van de spits hanteert is 06.00 uur - 09.00 uur. De avondspitstijd die Wild! van de spits hanteert is 15.30 uur - 18.30 uur. Bij een spitsrit vindt er een afwaardering van je saldo plaats.

Let op: ook de voertuigen van je huisgenoten tellen bij Wild! van de spits mee. Zowel bij de bepaling van je referentieniveau en daardoor ook bij de afwaarderingen. 

We hanteren daarbij de volgende dagelijkse afwaarderingen op je vastgestelde, maandelijkse persoonlijke beloningsopbouw:

Wild! van de spits hanteert onderstaande spitstijden:

Ochtendspits : 06.00 uur - 09.00 uur
Avondspits: 15.30 uur - 18.30 uur

Wild! van de spits duurt van 30 mei 2016 tot en met 23 december 2016.

In deze periodes houden we ook rekening met vakanties en nationale feestdagen. Tijdens vakanties en op nationale feestdagen kun je geen beloning verdienen omdat het dan toch al veel rustiger is op de wegen in de regio. Bij Wild! van de spits zijn de volgende dagen en periodes zogenaamde niet-beloningsdagen: 

* 9 juli t/m 21 augustus 2016 (zomervakantie) 
* 15 oktober t/m 23 oktober 2016 (herfstvakantie)
* 24 december 2016 t/m 8 januari 2017 (kerstvakantie)

Wild! van de spits houdt voor schoolvakanties de regio Midden aan. Op deze officiële feestdagen en tijdens deze vakanties kan dus niet worden afgewaardeerd, ook niet als je toch in de spits hebt gereden.

Tijdens je aanmelding wordt automatisch bepaald of je aan de deelnamevoorwaarden voldoet. We kijken daarbij naar het aantal keer dat we je in de meetperiode in de spits hebben gezien. Ook kijken we naar je overige opgegeven persoonlijke gegevens, zoals woon- en werkadres en opgegeven kentekens.

De servicedesk is op werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur op verschillende manieren bereikbaar. 

Contactformulier:

Op deze website is een contactformulier beschikbaar waarop je je vraag kunt stellen.

E-mailen:
info@wildvandespits.nl

Chatten:

Je kunt met ons chatten. Daarvoor kun je gebruik maken van de link rechts onderaan de pagina. Chatten kan alleen tijdens openingstijden van de servicedesk.

Bellen:
076 - 762 01 50

Schrijven, het postadres is:
Wild! van de spits 
Postbus 1920
4801 BX  BREDA

Social media:

Volg ons op Facebook en Twitter.

Tijdens vakantieperiodes kunnen de openingstijden mogelijk aangepast zijn. 

Wild! van de spits is een project in opdracht van De Verkeersonderneming. De Verkeersonderneming is een samenwerkingsverband van Havenbedrijf Rotterdam, Gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en Rijkswaterstaat. Het project wordt gefinancierd vanuit het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dit project is via een aanbesteding in twee delen op de markt gezet (Kentekenregistratiediensten en Service Provider) De betrokken organisaties die de verwerkers van persoonsgegevens verwerken binnen Wild! van de Spits zijn BNV Mobility en ARS T&TT. Met beide marktpartijen heeft De Verkeersonderneming bewerkersovereenkomsten gesloten voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Tijdens vakanties en op nationale feestdagen kun je geen beloning verdienen omdat het dan toch al veel rustiger is op de wegen in de regio. Bij Wild! van de spits zijn de volgende dagen en periodes zogenaamde niet-beloningsdagen:

* 9 juli t/m 21 augustus 2016 (zomervakantie)
* 15 oktober t/m 23 oktober 2016 (herfstvakantie)
* 24 december 2016 t/m 8 januari 2017 (kerstvakantie)

Wild! van de spits houdt voor schoolvakanties de regio Midden aan. Op deze officiële feestdagen en tijdens deze vakanties kan dus niet worden afgewaardeerd, ook niet als je toch in de spits hebt gereden.

Nee, het is niet mogelijk om deel te nemen aan Wild! van de spits als je in 2014 of 2015 al deelgenomen hebt. Wild! van de spits is niet het enige project waarmee je geld kunt verdienen of besparen door het mijden van de spits. Onze opdrachtgever De Verkeersonderneming biedt op Filedier een overzicht aan diensten die jou helpen om op een slimme manier naar het werk te reizen. Vaak bespaar je hiermee veel tijd en geld. Neem hier snel een kijkje!

Journalisten worden gevraagd voor informatie, interviews, tekst- of beeldmateriaal over Wild! van de spits contact op te nemen met:
 
Monique Monster, communicatieadviseur van De Verkeersonderneming
E-mail: monique.monster@verkeersonderneming.nl
Telefoonnummer: 06 - 46 13 50 35

Het gebied

Het gebied van Wild! van de spits dat betrekking heeft op de beloningsopbouw, bestaat uit A4 (tussen N470 - Kethelplein en tussen Kethelplein - Benelux), A13 (tussen Delft Zuid - Kleinpolderplein), A15 (tussen Ridderkerk - N214), A16 (tussen Terbregseplein - Ridderkerk en tussen Zwijndrecht - Dordrecht), A20 (tussen Kleinpolderplein - Terbregseplein en tussen Terbregseplein - Gouwe), N57 (Harmsenbrug), N209 (tussen N471 - N472), N218 (Hartelbrug) en de Spijkenisserbrug.

Om je beloning te behouden, mag je kenteken tijdens de spitstijden niet in het onderstaand gearceerde gebied gesignaleerd worden. Hierbij gaat het ook om het onderliggende wegennet inclusief de N-wegen en stadswegen.Je verdient een beloning als je de spits met je auto weet te mijden op werkdagen tussen 06.00 uur en 09.00 uur en/of tussen 15.30 uur en 18.30 uur. Vertrek bijvoorbeeld eerder of later, ga eens (deels) thuiswerken, fietsen, carpoolen of reis met het openbaar vervoer reizen.

Als je tijdens de ochtend- en/of avondspits met je auto in het gebied rijdt, dan houd je van het saldo waar je iedere maand mee bent begonnen, steeds iets minder over. Je mag natuurlijk wel in de regio in de spits rijden, maar dan wordt je beloning dus lager. Onder nul kan je echter nooit komen te staan. 

Vanaf de start van Wild! van de spits zijn op de trajecten camera’s geplaatst die het verkeer hebben gemeten. Deze metingen zijn vanaf 4 april 2016 gestart. Dit is gedaan tijdens spitstijden. Om in aanmerking te komen voor Wild! van de spits, moet je in de meetperiode van 8 weken, minimaal één keer per week, gedurende 4 weken, gesignaleerd zijn.

De spitstijden zijn:
Ochtendspits: 6.00 – 9.00 uur
Avondspits: 15.30 – 18.30 uur

Wild! van de spits is bedoeld voor automobilisten die regelmatig in de ochtendspits tussen 06.00 uur en 09.00 uur en/of de avondspits tussen 15.30 uur en 18.30 uur rijden in de regio Rotterdam. De A29 is geen vastgestelde beloningslocatie en daarom kun je niet meedoen als je alleen over de A29 rijdt. 

Iedere deelnemer begint maandelijks met een persoonlijke beloningsopbouw, gebaseerd op het aantal werkbare dagen en je referentieniveau. Mijd je de spits, dan blijft je saldo gelijk. Wat je aan het eind van de maand overhebt, keren we aan je uit. Rijd je wel tijdens de spits in de regio, dan houd je per keer dat we je in de spits signaleren, steeds iets minder van het tegoed over. 

Het gebied dat betrekking heeft op de beloningsopbouw bestaat uit de A4 (tussen N470 - Kethelplein en tussen Kethelplein - Benelux), A13 (tussen Delft Zuid - Kleinpolderplein), A15 (tussen Ridderkerk - N214), A16 (tussen Terbregseplein - Ridderkerk en tussen Zwijndrecht - Dordrecht), A20 (tussen Kleinpolderplein - Terbregseplein en tussen Terbregseplein - Gouwe), N57 (Harmsenbrug), N209 (tussen N471 - N472), N218 (Hartelbrug) en de Spijkenisserbrug.

Op onderstaand kaartje van de wegen in de regio kun je zien wanneer op je saldo wordt ingehouden als je in de spits wordt gesignaleerd. Hierbij gaat het ook om het onderliggende wegennet, inclusief de N-wegen en stadswegen.

Bij de bepaling van de afwaardering wordt ook gekeken naar de overige kentekens in je huishouden/woonadres. De registraties van al deze kentekens tellen allemaal mee (maar ze tellen natuurlijk ook mee in de oorspronkelijke bepaling van de hoogte van je bestedingstegoed).

Het duurt minimaal twee werkdagen voor de registraties verwerkt zijn. Als je bijvoorbeeld op woensdagochtend in de spits hebt gereden, is dit op zijn vroegst pas vrijdagavond terug te zien bij je maandoverzicht.

Het gebied dat betrekking heeft op de beloningsopbouw bestaat uit de A4 (tussen N470 - Kethelplein en tussen Kethelplein - Benelux), A13 (tussen Delft Zuid - Kleinpolderplein), A15 (tussen Ridderkerk - N214), A16 (tussen Terbregseplein - Ridderkerk en tussen Zwijndrecht - Dordrecht), A20 (tussen Kleinpolderplein - Terbregseplein en tussen Terbregseplein - Gouwe), N57 (Harmsenbrug), N209 (tussen N471 - N472), N218 (Hartelbrug) en de Spijkenisserbrug.

Om je beloning te behouden, mag je kenteken tijdens de spitstijden niet in het onderstaand gearceerde gebied gesignaleerd worden. Hierbij gaat het ook om het onderliggende wegennet inclusief de N-wegen en stadswegen. Het Wild! van de spits-gebied betreft dus niet alleen de snelwegen. 

Beloningen

Vanaf de start van Wild! van de spits zijn op de trajecten camera’s geplaatst die het verkeer hebben gemeten. Deze metingen zijn gestart vanaf 4 april 2016. Bij dit project zijn uitsluitend de kentekens van passerende voertuigen vastgelegd (als je niet met je auto zo’n camera hebt gepasseerd, hebben we je immers ook niet kunnen signaleren). Is je kenteken minimaal één keer in een week tijdens de spitstijden ('s ochtends tussen 06.00 - 09.00 uur, 's avonds tussen 15.30 - 18.30 uur) waargenomen en voldoe je aan de overige deelnamevoorwaarden? Dán kun je meedoen.

Via het kentekenregister van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW)/Centrum voor Voertuigtechniek en Informatie in Veendam is het adres verkregen dat boven aan de uitnodigingsbrief - die je mogelijk hebt ontvangen - staat vermeld. De registratie heeft plaatsgevonden onder strikte voorwaarden, conform de geldende privacywetgeving. Meer informatie hierover kan je lezen op www.rdw.nl.

Aan het begin van iedere maand ontvangt een deelnemer een nieuwe persoonlijke beloningsopbouw. Deze opbouw is gebaseerd op het gemiddeld aantal spitsmomenten in de ochtend- en avondspits tijdens de meetperiode en het aantal beloningsdagen in de desbetreffende maand. De beloningsdagen zijn werkdagen, dus vakanties en feestdagen worden niet beloond. Omdat niet iedereen even vaak in de spits heeft gereden en het aantal beloningsdagen per maand kan verschillen, heeft iedereen een verschillende persoonlijke beloningsopbouw.

Bij de bepaling van de maandelijkse persoonlijke beloningsopbouw wordt ook gekeken naar de overige kentekens in je huishouding/woonadres. De registraties van al deze kentekens tellen allemaal mee (maar ze tellen ook mee in de afwaardering).

We tonen je graag een paar rekenvoorbeelden met behulp van onderstaande figuur:

Voorbeeld 1
Huishouden met 1 auto, woonadres binnen de ring Rotterdam, werkadres Gouda:
Stel, je woont in Schiedam en rijdt gemiddeld 4 dagen in de week in de ochtendspits naar Gouda en in de avondspits terug naar Schiedam. In de meetperiode wordt op basis van 6 werkweken gekeken naar de 4 weken waarin je het meest hebt gereden. Daarmee wordt de mogelijke beloning in jouw voordeel afgerond. Omdat je op een deel van de A20 in zowel de ochtend- als avondspits in beide richtingen beloond kan worden, kun je in een maand met 20 werkdagen 32 keer beloond worden (je krijg maximaal 2 beloningen per dag, dus 4 weken * 8 beloningen per week). Je krijgt geen wildcards, want je rijdt altijd in de spits op plekken waar je een beloning kan ontvangen. Het startsaldo is dan 32 beloningen, waarvan de eerste 16 hoge beloning en de volgende 16 een lage beloning betreffen. Het totaalbedrag voor die maand kan dan uitkomen op 16 * € 3,00  en 16 * € 2,50 = € 88,-.

Als je in die maand 3 van de 4 dagen in de week de ochtend- en avondspits weet te mijden, dan rijd je dus nog 1 keer per week, dus 8 keer per maand in de ochtend- en avondspits. Je houdt dan nog 24 beloningen over (startsaldo 32 en je bent 8 keer gezien in de ochtend- en avondspits). Je houdt dan nog € 68,- (16* € 3,00 en 8* € 2,50) over aan het eind van de maand.

Voorbeeld 2
Huishouden met 1 auto, woonadres ten noorden van Rotterdam, werkadres ten zuiden van Rotterdam (vb woonadres Delft en werkadres Breda:
Stel, je woont in Delft en rijdt gemiddeld 3 dagen in de week in de ochtendspits naar Breda en in de avondspits terug naar Delft. In de meetperiode wordt op basis van 6 werkweken gekeken naar de 4 weken waarin je het meest hebt gereden. Daarmee wordt de mogelijke beloning in jouw voordeel afgerond. Omdat je op een deel van de A20 en A16 in zowel de ochtend- als avondspits in beide richtingen beloond kan worden, kun je in een maand met 20 werkdagen 24 keer beloond worden (Je krijg maximaal 2 beloningen per dag, dus 4 weken * 6 beloningen per week). Je krijgt geen wildcards, want je rijdt altijd in de spits op plekken waar je een beloning kan ontvangen. Het startsaldo is dan 24 beloningen, waarvan de eerste 12 hoge beloning en de volgende 12 een lage beloning betreffen. Het totaalbedrag voor die maand kan dan uitkomen op 12 * € 3,00  en 12 * € 2,50 = € 66,-

Als je in die maand 2 van de 3 dagen in de week de beide spitsen weet te mijden, dan rijdt je dus per week nog één ochtend- en één avondspits. Dat kost je dan 2 beloningen per week, dus 8 beloningen in totaal. Je houdt dan nog 16 beloningen over (startsaldo 24 en je bent 8 keer gezien in de spits). Je houdt dan nog € 46,- (12 * € 3,00 en 4 * € 2,50) over aan het eind van de maand.

Als al je gegevens kloppen en compleet zijn, maken we automatisch in de eerste helft van de volgende maand het resterende saldo over op je bankrekening.

Niet iedereen heeft even vaak in de spits gereden tijdens de meetperiode en het aantal beloningsdagen per maand kan verschillen. Iedereen heeft op die manier aan het begin van iedere maand een persoonlijke beloningsopbouw. Zo kan door iedereen op een eerlijk verdeelde manier de beloning worden verdiend.

Voor een hoge beloning zijn deelnemers bereid om hun gedrag aan te passen door bijvoorbeeld thuis te werken of wat later te vertrekken. Wanneer je al een eerste mijding hebt gerealiseerd, is het een stuk makkelijker diezelfde dag ook een tweede mijding te realiseren.

Nee, dat is niet mogelijk. We keren automatisch, als al je gegevens kloppen en compleet zijn, in de eerste helft van de volgende maand uit. Zo ontvang je dus lekker snel na je geleverde spitsmijdingen al je daarop van toepassing zijnde verdiende beloningen.

Tijdens vakanties en feestdagen is het al een stuk rustiger op de wegen in onze regio. Er is dan ook minder noodzaak om zoveel mogelijk automobilisten uit de spits te halen. Bij Wild! van de spits is in deze periodes daarom geen beloning van toepassing. Overigens kun je in deze periodes natuurlijk ook niet worden afgewaardeerd.

Bij Wild! van de spits zijn de volgende dagen en periodes zogenaamde niet-beloningsdagen.

* 9 juli t/m 21 augustus 2016 (zomervakantie)
* 15 oktober t/m 23 oktober 2016 (herfstvakantie)
* 24 december 2016 t/m 8 januari 2017 (kerstvakantie)

Nee, de beloningsbedragen die deelnemers kunnen verzilveren, zijn vrijgesteld van belastingen. De beloning behoort tot een specifieke vrijstellingsregeling in de Wet Inkomstenbelasting 2001 (artikel 3.13, eerste lid, onderdeel i). Door deze vrijstellingsregeling worden beloningen uit de genoemde mobiliteitsprojecten niet gezien als inkomsten.

In een heel uitzonderlijk geval zou dat mogelijk kunnen gebeuren: namelijk als je een héél hoog referentieniveau hebt, álle spitsen weet te mijden met álle kentekens uit jouw huishouden (adres) en de gehéle periode van het begin tot het eind deelneemt. Uit ervaring weten we dat deze combinatie van factoren niet voorkomt.

Kentekens

Je kunt je kenteken eenvoudig wijzigen via je persoonlijke pagina op onze website. Als je ingelogd bent, kies je voor 'gegevens / wijzigen' en vervolgens voor 'kentekens'. 

Uiteraard kun je niet alleen je kenteken wijzigen. Ook een verandering van bijvoorbeeld woonadres, werkadres, e-mailadres, IBAN of telefoonnummer kun je via je persoonlijke pagina doorgeven. Heb je wijzigingen die je niet op de website kunt terugvinden, dan kun je natuurlijk contact opnemen met de servicedesk. 

Nee. Deelname aan Wild! van de spits is altijd per huishouden. Je registreert je met jouw kenteken en geeft alle overige kentekens die op je huisadres geregistreerd staan, ook op. 

Let op: bij meerdere deelnemers per huishouden op één woonadres betekent dat, dat als andere gezinsleden bijvoorbeeld wél in de spits rijden en jij niet, je tóch kan worden afgewaardeerd. Dat is overigens heel eerlijk, omdat ook bij het bepalen van de hoogte van je referentieniveau is gekeken naar al deze kentekens bij elkaar.

Als je een andere auto hebt gekocht (of bent gaan leasen), moet je dat, conform de deelnamevoorwaarden, natuurlijk wel opgeven. Je kunt deze wijziging doorvoeren via je persoonlijke pagina. Heb je hier vragen over, dan kan je uiteraard contact opnemen met de servicedesk. 

Voor je deelname aan Wild! van de spits is het van belang dat je nog minimaal één auto (niet geschorst) hebt binnen je huishouden. Verkoop je je auto en zijn er binnen je huishouden geen andere auto's, dan is het niet meer mogelijk om verder deel te nemen aan Wild! van de spits. Om mee te kunnen blijven doen, moet je dus altijd minimaal één auto hebben. 

Wild! van de spits geeft een beloning om niet meer in de spits te rijden. De filosofie is dat iemand die zijn auto heeft verkocht die beloning niet meer nodig heeft in het maken van die dagelijkse keuze. Deelname is daarmee bedoeld voor mensen die in het bezit zijn van een auto waarbij de beloning de dagelijkse keuze voor wel of niet spitsmijden kan beïnvloeden. Mensen die definitief kiezen (of hebben gekozen) voor een andere vervoerswijze en geen auto (meer) hebben, voldoen niet (meer) aan de doelstellingen van het project.

De leaserijder is een belangrijke weggebruiker die Wild! van de spits op zorgvuldige wijze probeert te benaderen via de leasemaatschappij en – eventueel - de werkgever. De Vereniging Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) heeft in een protocol met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu vastgelegd hoe dit proces verloopt.

Klanten van leasemaatschappijen moeten eerst instemmen met het benaderen van hun berijders. Na toestemming zorgen de individuele leasemaatschappijen zelf voor de communicatie naar de berijders. Wild! van de spits krijgt de persoonsgegevens dus niet van de leasemaatschappijen. Pas als een leaserijder zich aanmeldt, beschikt Wild! van de spits (met instemming) over de persoonsgegevens van de deelnemende leaserijder. Leasemaatschappijen zijn niet verplicht om mee te werken. Het kan dus voorkomen dat je geen uitnodigingsbrief ontvangt, maar wel in aanmerking komt voor deelname. Dit omdat jouw leasemaatschappij geen medewerking heeft verleend aan de werving.

Nee, dat kan helaas niet. Om deel te kunnen nemen aan Wild! van de spits, dien je in het bezit te zijn van een auto (niet geschorst). Dit kenteken moet voldoende gesignaleerd zijn in de ochtend- en/of avondspits tijdens de meetperiode.  

Heb je naast je auto ook een motor en gebruik je díe in plaats van je auto? In dat geval wordt de motor gezien als een alternatief om de spits te mijden: je wordt dus niet afgewaardeerd als je met de motor in plaats van je auto in de spits rijdt. Je hoeft het kenteken van je motor niet op te geven via je persoonlijke pagina.

Nee, het kenteken van een geschorste auto hoeft niet opgegeven te worden. Schors je je auto tijdens je deelname, dan moet je dit kenteken verwijderen bij je gegevens. Dit kun je doen door in te loggen op je persoonlijke pagina, te kiezen voor 'gegevens / wijzigen' en vervolgens voor 'kentekens'. Haal je je auto uit de schorsing tijdens je deelname? Dan kun je dit kenteken weer eenvoudig toevoegen via je persoonlijke pagina. 

Schors je je auto en zijn er binnen je huishouden geen andere auto's, dan is het niet meer mogelijk om verder deel te nemen aan Wild! van de spits. Om mee te kunnen blijven doen, moet je dus altijd minimaal één niet-geschorste auto hebben. 

Overig

Om gebruik te kunnen maken van onze chat-functie moeten cookies ingeschakeld zijn. We leggen je hieronder uit hoe je dat kunt aanpassen.

Chrome

  • Klik op het ≡ icoon aan de rechterbovenkant van je browser.
  • Kies voor ‘Instellingen’ in het menu.
  • Klik op ‘Geavanceerde instellingen weergeven...’
  • Kies voor ‘Instellingen voor inhoud’
  • Kies bij ‘Cookies’ voor de optie ‘Toestaan dat lokaal gegevens worden ingesteld (aanbevolen)’
  • Klik op ‘Gereed’ onderaan het venster. 

Firefox

  • Klik op het ≡ icoon aan de rechterbovenkant van je browser.
  • Kies voor ‘Opties’ in het menu.
  • Klik op het tabblad ‘Privacy’.
  • Vink ‘Cookies van website accepteren’ aan en kies bij ‘Cookies van derden accepteren’ voor de optie ‘Altijd’.

Op de homepage van deze pagina kun je inloggen. Als je je wachtwoord bent vergeten, kun je naast de knop 'inloggen' op de homepage kiezen voor ‘wachtwoord vergeten?’. We sturen je dan een e-mail toe om een nieuw wachtwoord in te stellen. Je gebruikersnaam is je e-mailadres.

Alle wijzigingen van je persoonlijke gegevens kun je eenvoudig zelf via je persoonlijke pagina op onze website doorvoeren. Denk hierbij aan verandering van woonadres, werkadres, e-mailadres, IBAN, telefoonnummer of  een nieuwe (of andere) auto. Als je ingelogd bent, kies je voor 'gegevens / wijzigen'. Heb je wijzigingen die je niet op de website kunt terugvinden, dan kun je uiteraard contact opnemen met de servicedesk.

Voor de volledigheid melden we graag dat we regelmatig controles uitvoeren op de juistheid van de opgegeven (persoonlijke) gegevens.

Als je dagelijks al de spits weet te mijden, dan ben je al heel goed spitsmijdend bezig: je kunt daarom dan ook niet meedoen. Wild! van de spits kan alleen de doorstroming en bereikbaarheid van de regio bevorderen als we auto’s uit de spits halen die daar nu vaak in staan. Als je dagelijks al de spits met de auto weet te mijden (op de fiets, brommer, met het OV, carpoolen etc.) is dat al hartstikke goed omdat je niet tot de dagelijkse spitsrijders behoort.

Ja, dat kan. Iedereen die aan de deelnamecriteria voldoet, kan immers meedoen. Let op: bij meerdere deelnemers per huishouden op één woonadres betekent dat, dat als andere gezinsleden bijvoorbeeld wél in de spits rijden en jij niet, je toch kan worden afgewaardeerd. Dat is overigens heel eerlijk, omdat ook bij het bepalen van de hoogte van je referentieniveau is gekeken naar al deze kentekens bij elkaar.

Je doet als huishouden mee, waardoor je overige huisgenoten zich niet apart kunnen aanmelden bij Wild! van de spits. We hebben de registraties van de overige kentekens op je huisadres namelijk al meegenomen in de berekening van het maandelijks te verdienen saldo. Per huishouden heb je dus één account. 

Op je persoonlijke pagina kun je aangeven dat je wilt stoppen met Wild! van de spits. We zouden dat wel erg jammer vinden natuurlijk.

Je ontvangt, nadat je hebt aangegeven te willen stoppen, bericht dat je deelname is beëindigd. Daarna wordt voor de laatste keer, als dat van toepassing is, je resterende saldo uitgekeerd.

Vlak voor het einde van de deelnameperiode, of nadat je je deelname hebt opgezegd, staat op je persoonlijke pagina de eindenquête voor je klaar. We stellen het erg op prijs als je deze enquête invult. In de deelnamevoorwaarden heb je al kunnen lezen dat je na je deelname gevraagd wordt deze eindenquête in te vullen. Met deze resultaten willen wij graag onze dienstverlening in de toekomst verder optimaliseren.

Wild! van de spits is een project waar ook een onderzoeksdoelstelling aan ten grondslag ligt. We meten daarom nog 13 weken na beëindiging (door jezelf of na afloop van het project) door om te onderzoeken of en in welke mate voormalig deelnemers hun spitsgedrag al dan niet hebben aangepast nadat zij zijn gestopt. In de - door iedere deelnemer geaccepteerde - deelnamevoorwaarden is deze nameting ook vermeld.

Vlak voor het einde van de deelnameperiode, of nadat je je deelname hebt opgezegd, staat op je persoonlijke pagina de eindenquête voor je klaar. We stellen het erg op prijs als je deze enquête invult. In de deelnamevoorwaarden heb je al kunnen lezen dat je na je deelname gevraagd wordt deze eindenquête in te vullen. Met deze resultaten willen wij graag onze dienstverlening in de toekomst verder optimaliseren.

Wild! van de spits kan eventueel je deelname tussentijds beëindigen, conform de deelnamevoorwaarden. Denk hierbij aan de situatie dat dat noodzakelijk is als gevolg van onvolkomenheden na het controleren van je gegevens. Of, omdat je door omstandigheden niet langer meer aan het werk bent op je werklocatie (denk bijvoorbeeld aan pensionering). In geval van bijvoorbeeld langdurige ziekte of (zwangerschaps)verlof kan contact worden opgenomen met de servicedesk, om de deelnamevoorwaarden op jouw situatie af te stemmen.

Kentekenhouders mogen uitsluitend aan één project gelijktijdig deelnemen binnen het kader Beter Benutten. Als je deelneemt aan bijvoorbeeld de tweewielerregeling, kun je niet meedoen met Wild! van de spits.

Privacy

Je naam- en adresgegevens en je kenteken zijn alleen gebruikt om je de uitnodigingsbrief en één keer de herinnering daarop toe te kunnen sturen. Als je besluit deel te nemen, worden de door jezelf ingevulde gegevens in een apart deelnemersbestand opgenomen. Voor dit deelnemersbestand gelden eveneens specifieke waarborgen. Deze zijn te vinden op deze website. De naam- en adresgegevens die zijn gebruikt voor het verzenden van de uitnodigingsbrief worden onmiddellijk na ontvangst van de eerste reacties (formulier/website) vernietigd, waarbij alleen nog één keer een herinnering kan worden gestuurd. Er worden geen identificerende gegevens vanuit dergelijke websites opgeslagen.

Wil je geen uitnodigingen voor spitsmijdingsprojecten meer ontvangen? Dan kun je je afmelden bij het Nationaal Postregister via www.postfilter.nl. Wil je geen post meer krijgen van Wild! van de spits? Neem dan contact op met de servicedesk. 

Vanaf de start van het project zijn camera’s geplaatst die het verkeer hebben geregistreerd. Bij Wild! van de spits zijn uitsluitend de kentekens van passerende Nederlandse personenauto’s vastgelegd. Via het kentekenregister van de RDW is het adres verkregen dat boven aan de brief staat vermeld.

Wegbeheerders kunnen op grond van de Wegenverkeerswet adressen opvragen in het kentekenregister als dit voor hun publieke taak noodzakelijk is. Rijkswaterstaat, onderdeel van De Verkeersonderneming (de opdrachtgever van Wild! van de spits), heeft als publieke taak het verbeteren van de verkeersdoorstroming. Op grond van deze taak zijn de adressen door Wild! van de spits opgevraagd bij de RDW. 

Het project en de registratie vinden plaats onder strikte voorwaarden, conform de geldende privacywetgeving. Meer informatie hierover kunt u lezen in ons privacy statement op onze website en op de website van de RDW.

 Ja, volgens de Wegen Verkeerswet, art. 43, eerste lid, mag de RDW gegevens uit het kentekenregister verstrekken aan Wild! van de spits.

De verkregen persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld, beheerd en verwerkt voor het benaderen van frequent waargenomen kentekenhouders om ze uit te nodigen deel te gaan nemen aan Wild! van de spits. De persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Ook worden ze niet met derden gedeeld. 

De kentekenregistratie en bevraging van het kentekenregister bij de RDW verloopt volgens de geldende wetgeving. Rijkswaterstaat heeft, namens de Verkeersonderneming, de gegevensverwerking van Wild! van de spits aangemeld in het kader van de Wet Bescherming persoonsgegevens bij de Functionaris Gegevensbescherming van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Indien gewenst, kan de melding worden opgevraagd door een e-mail te sturen naar wbp@minienm.nl.

Wild! van de spits is een project in opdracht van De Verkeersonderneming. De Verkeersonderneming is een samenwerkingsverband van Havenbedrijf Rotterdam, Gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en Rijkswaterstaat. Het project wordt gefinancierd vanuit het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het programma beoogt met dit project de bereikbaarheid van de regio Rotterdam te verbeteren. Dit doel sluit aan bij de publieke taak van Rijkswaterstaat, onderdeel van De Verkeersonderneming, als wegbeheerder op grond van de Wegenverkeerswet. De verantwoordelijkheid voor de verkeersdoorstroming is bovendien vastgelegd in het Instellingsbesluit van Rijkswaterstaat. Het voorgaande vormt de basis voor het vastleggen van de kentekens in een stadium waarin de betrokkene zich nog niet als deelnemer heeft aangemeld.

Alleen de kentekens van personenauto’s worden geregistreerd. Dit is nodig om enerzijds voertuigeigenaren te kunnen benaderen voor deelname. Anderzijds worden de kentekenregistraties van deelnemers gebruikt om spitsmijdingen te kunnen bepalen en controles te kunnen uitoefenen. Er worden dus geen snelheidsovertredingen gemeten. Ook wordt niet geregistreerd of je alleen of met meerdere personen in de auto zit. De camera’s registreren wel welke personenauto’s in een bepaalde tijdsperiode rijden en welke richting ze op gaan.

De camera’s registreren alleen de kentekens op werkdagen tussen 05.30 en 19.30 uur. Tijdens officiële schoolvakanties (volgens de regio Midden) en nationale feestdagen worden de kentekens niet vastgelegd.

Hoewel de registratie van kentekens zo zorgvuldig mogelijk gebeurt, kunnen er toch fouten worden gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan een vuiltje op de lens van de camera, opspattend regenwater of een schroef in de kentekenplaat waardoor het kenteken niet goed wordt herkend. Hierdoor is het mogelijk dat je ten onrechte bent aangeschreven. Wij bieden je daarvoor onze verontschuldigingen aan. Je kunt de brief als niet verzonden beschouwen. 

Er worden in alle gevallen alleen kentekens geregistreerd, geen automerk of type. Daarom is het niet mogelijk na te gaan of een andere auto met jouw kenteken rondrijdt. Vaak vormen ten onrechte ontvangen bekeuringen een aanwijzing dat er inderdaad een auto met hetzelfde kenteken rondrijdt. In dat geval is het verstandig om contact op te nemen met de politie.

Ondanks onze zorg om dergelijke kentekens buiten het onderzoek te houden, is het mogelijk dat er per ongeluk toch een brief verzonden wordt. In dat geval is deze dan ten onrechte aan jou verzonden.

Nee. Wild! van de spits registreert kentekens om de doorstroming te verbeteren in de regio Rotterdam. De gegevens in dit project worden exclusief voor dit doel gebruikt en niet doorgegeven aan de Belastingdienst of de politie. Hierop geldt één uitzondering: Wild! van de spits is strafrechtelijk gezien verplicht gegevens beschikbaar te stellen als het Openbaar Ministerie een officieel schriftelijk verzoek indient (vordering). Een dergelijk verzoek dient slechts een beperkte periode te bestrijken (bijvoorbeeld datum X tussen 08.00 en 14.00 uur) en een eenduidige locatie (bijvoorbeeld op de A20 nabij hectometerpaal 34.0 RE).

Wild! van de spits laat het beeldmateriaal zo snel mogelijk na verwerking vernietigen. Ook registreert Wild! van de spits alleen op werkdagen tussen 05.30 en 19.30 uur en niet tijdens de officiële schoolvakanties en nationale feestdagen. Daarom is de kans bijzonder klein dat het Openbaar Ministerie een verzoek ingewilligd ziet.

Op de regel dat gegevens nooit worden gedeeld met derden geldt één uitzondering. Wild! van de spits moet gegevens uit de kentekenregistratie beschikbaar stellen als het Openbaar Ministerie een officieel schriftelijk verzoek (vordering) indient waarin wordt verzocht om materiaal van een beperkte periode en een éénduidige locatie, bijvoorbeeld datum X tussen 08.00 en 14.00 uur op de A… nabij hectometerpaal 123.4 RE. Wild! van de spits laat het beeldmateriaal zo snel mogelijk na verwerking vernietigen. Daarom is de kans bijzonder klein dat het Openbaar Ministerie een verzoek ingewilligd ziet.

De melding van de verwerking van persoonsgegevens door Spitsmijdendiensten Regio Rotterdam is, overeenkomstig hetgeen de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) voorschrijft, gedaan bij de Functionaris Gegevensbescherming van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De melding voldoet aan de bepalingen van de WBP.

De Wbp-melding van Wild! van de spits verloopt via de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Sommige bedrijven, brancheorganisaties, overheden en instellingen hebben de mogelijkheid zelf een interne toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens aan te stellen, zo ook het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Deze toezichthouder wordt ook wel de ‘Functionaris voor de Gegevensbescherming’ (afgekort FG) genoemd. De FG houdt binnen de organisatie toezicht op de toepassing en naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De wettelijke taken en bevoegdheden van de FG geven deze functionaris een onafhankelijke positie in de organisatie.

Alle betrokkenen van wie persoonsgegevens verwerkt worden, zoals bij Wild! van de spits kentekenhouders en deelnemers, kunnen bij de FG terecht voor informatie over en inzage in de eigen verwerkte persoonsgegevens of voor klachten. Als een verantwoordelijke ervoor kiest om verwerkingen van persoonsgegevens te melden bij een FG, moet deze de melding plaatsen in een openbaar register dat hij bijhoudt. De verantwoordelijke hoeft dan niet meer te melden bij het CBP.

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft een eigen FG en die houdt een openbaar register bij (wbp@minienm.nl). De Verkeersonderneming (als verantwoordelijke in de zin van de Wbp voor Wild! van de spits) heeft het project intern gemeld bij de FG van het Ministerie van IenM. Daarom hoeft er geen separate melding bij het CBP plaats te vinden. Desondanks is dit wel terug te vinden bij het CBP onder meldingsnummer m1598814.

Indien je niet meer benaderd wilt worden voor spitsmijdingsprojecten, kun je dit aangeven bij het Nationaal Postregister via www.postfilter.nl. Uitnodigingen voor dergelijke projecten vallen onder de categorie 'Auto en toebehoren'. Om je af te melden, moet je de volgende stappen volgen: 

- Ga naar www.postfilter.nl en klik in de paragraaf 'Nationaal Postregister' op de knop 'Regel het hier';
- Maak een account aan en vul je persoonlijke gegevens in;
- Selecteer in ieder geval de categorie 'Auto en toebehoren' als deelblokkade;
- Voltooi je inschrijving door op 'opslaan' te klikken.

Houd er rekening mee dat het twee tot vier weken kan duren voor je inschrijving bij alle partijen is verwerkt. 

Wil je je alleen afmelden voor post van Wild! van de spits? Neem dan contact op met de servicedesk. Je gegevens worden vervolgens verwijderd. Het kan echter zijn dat je uitnodiging of herinnering al in verwerking is, waardoor het mogelijk is dat je deze toch nog van ons ontvangt. Je ontvangt voor dit project maximaal twee aanschijvingen.  

Je kunt contact opnemen met de servicedesk door een e-mail te sturen naar info@wildvandespits.nl, te chatten of neem telefonisch contact op via 076 - 762 01 50. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur. 

Allereerst betreuren wij het dat je toch een uitnodiging hebt ontvangen. Wij doen er alles aan om mensen die aangegeven hebben niet benaderd te willen worden, ook niet te benaderen. Er zijn een paar mogelijkheden waardoor je toch post hebt ontvangen. 

1) Je hebt je onlangs aangemeld bij het Nationaal Postregister maar we hebben je inschrijving helaas te laat ontvangen. Dit kan komen omdat je inschrijving bij het Postregister pas ontvangen is tijden het drukken of versturen van de brieven. We proberen de controle bij het Postregister zo dicht mogelijk bij de verzending van de brieven te doen. Echter kunnen we niet garanderen dat dit korter dan een week is. 

2) Je hebt je wel ingeschreven bij het Nationaal Postregister, maar je hebt je niet afgemeld voor de categorie 'Auto en toebehoren'. Uitnodigingen voor spitsmijdingsprojecten vallen onder deze categorie. Je moet specifiek aangeven dat je voor deze categorie geen post wilt ontvangen. 

3) De achternaam op de uitnodiging is niet hetzelfde als de achternaam waarop je inschrijving bij het Nationaal Postregister is geregistreerd. Het kan zijn dat de uitnodiging is geadresseerd aan iemand anders, of dat de achternaam van de geadresseerde teveel afwijkt van de achternaam in het Postregister, Naast je postcode en huisnummer, controleren we ook op de achternaam van de geadresseerde. Dit doen we om te voorkomen, dat iemand die vergeet (of niet in staat is) zijn registratie bij het NationaalPostregister te wijzigen, er voor zorgt dat het adres nooit meer benaderd kan worden. 

Als je denkt dat bovenstaande niet van toepassing is, kun je contact opnemen met de servicedesk. 

In 2015 heeft de Reclame Code Commissie geoordeeld dat de uitnodigingsbrieven voor spitsmijdingenprojecten vallen onder de definitie van 'reclame'. Als gevolg hiervan, moeten deze spitsmijdingsprojecten de geadresseerden voor hun uitnodigingsbrieven filteren op basis van het Nationaal Postregister. Hiermee is het Werfmijniet register komen te vervallen voor deze projecten.

Het Werfmijniet register legde alleen kentekens vast en geen persoonlijke gegevens zoals het NationaalPostregister wel doet. Hierdoor was het niet mogelijk om je inschrijving bij het Werfmijniet register over te dragen naar het Postregister. 

Laden...
laden
We halen nu uw gegevens op! Afhankelijk van het aantal kentekens kan dit enkele minuten in beslag nemen. Een ogenblik geduld a.u.b.