Wil je blijven verdienen met het mijden van de spits? Ga dan naar www.filedier.nl en kijk welk aanbod het beste bij je past.

Wild! van de spits maakt gebruik van cookies om de website en het gebruiksgemak te verbeteren.

Disclaimer

Ten aanzien van het raadplegen en gebruik van deze en andere website(s) van Wild! van de spits gelden de volgende voorwaarden:

Wild! van de spits heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen en technieken die zij betrouwbaar acht.

De website is permanent in ontwikkeling. Wild! van de spits garandeert niet dat de website altijd foutloos of ononderbroken functioneert dan wel dat de inhoud altijd juist, volledig en actueel is, zoals weergegeven op uw beeldscherm. Wild! van de spits wijst iedere aansprakelijkheid nadrukkelijk van de hand. De inhoud en functionele werking van de website kan zonder nadere aankondiging door Wild! van de spits worden gewijzigd zonder dat Wild! van de spits hiertoe verplicht kan worden.

Op de website kan, onder meer via zogenaamde ‘links’, worden verwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. De inhoud van deze informatie wordt door Wild! van de spits niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Wild! van de spits wijst iedere aansprakelijkheid in dit kader nadrukkelijk van de hand.

Alle intellectuele eigendomsrechten en databankrechten met betrekking tot de inhoud en werking van deze en andere Wild! van de spits website(s) komen uitsluitend toe aan Wild! van de spits of haar toeleveranciers. Bezoekers zijn uitsluitend gerechtigd tot het online bekijken van de aangeboden informatie en het gebruik van de aangeboden functionaliteiten. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Wild! van de spits is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te publiceren.

Informatie die rechtstreeks per e-mail wordt verzonden of die via deze website naar Wild! van de spits wordt verzonden, is niet beveiligd tenzij in het privacy beleid anders is aangegeven. De inhoud van een bericht kan daarom niet als vertrouwelijk worden aangemerkt en verzending hiervan geschiedt op eigen risico.

Deze website richt zich uitsluitend op Nederland en de Nederlandse markt(en) tenzij anders is vermeld. Op deze website, deze disclaimer en het privacy beleid is Nederlands recht van toepassing. Aan de getoonde informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Zie ook: www.cbpweb.nl

Wild! van de spits, mei 2016

Laden...
laden
We halen nu uw gegevens op! Afhankelijk van het aantal kentekens kan dit enkele minuten in beslag nemen. Een ogenblik geduld a.u.b.